Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

NKÚ, MIRRI a ÚVO podpísali dohodu o spolupráci pri kontrole nových eurofondov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 8. júna 2022 –  MIRRI, NKÚ a ÚVO podpísali prelomovú dohodu o spolupráci pri kontrole nových eurofondov. Spoločný kontrolný systém má odstrániť chyby a zamedziť podvodom.

Využívanie eurofondov bude transparentnejšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Napomôže tomu tiež úzka spolupráca medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Najvyšším kontrolným úradom a Úradom pre verejné obstarávanie.

Dohoda medzi MIRRI SR, NKÚ a ÚVO v novom programovom období má výrazne zlepšiť manažovanie eurofondov. Napríklad:

  • Vznikne nový ústredný odborný tím pre oblasť kontroly verejného obstarávania, ktorý bude citlivejšie a flexibilnejšie reagovať na zmeny v interpretácii smerníc.
  • Bude možné flexibilnejšie reagovať na auditné zistenia a prispôsobiť rozhodovaciu prax ÚVO.
  • Už nebude potrebná koordinácia všetkých riadiacich a sprostredkovateľských orgánov ako v súčasnosti.
  • Odstránia sa duplicitné kontroly.
  • Vzrastie kvalita kontrol verejného obstarávania.
  • Zjednotia sa rozhodovacie procesy – za rovnaké porušenie bude rovnaká sankcia.

Ako to bude fungovať:

  • ÚVO bude s ministerstvom investícií spolupracovať pri tvorbe riadiacej dokumentácie pre oblasť kontroly zákaziek vrátane overovania hospodárnosti výdavkov,
  • NKÚ ako nezávislý orgán kontroly pomôže vybudovať efektívny systém overovania hospodárnosti. 

Viac informácií nájdete TU.

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.