Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Nová výzva z Fondu SK-NIC reaguje na aktuálne celospoločenské témy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. marca 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo témy novej výzvy z Fondu SK-NIC. Výzva pre veľké projekty odštartovala 15. marca v objeme 300 000 eur. Nápady na inovatívne projekty je možné zasielať do 31. mája prostredníctvom portálu darca.sk. Projekty budú zamerané na bezpečnosť detí, digitálnu hygienu aj e-dopravu.

Aj tento rok výzva reaguje na aktuálne celospoločenské témy. Medzi ne určite patrí bezpečnosť detí. Online svet je pre deti miestom, v ktorom sa vzdelávajú, vyhľadávajú si informácie, ale aj nadväzujú nové vzťahy. Často však pri tom nevedia vyhodnotiť možné riziká a môžu sa stať ľahkou korisťou pre predátorov alebo obeťou kyberšikany. Jednou z tém je preto bezpečnosť detí vo virtuálnom priestore.

Pandémia, práca z domu, dlhé hodiny za počítačom však prinášajú problémy aj dospelým.  Druhou témou je digitálna hygiena pre dospelých. Novinkou vo výzve je téma e-doprava. Zaujímajú nás projekty podporujúce dopravu prostredníctvom využitia informačno-komunikačnej techniky.

Na výzvu pre veľké projekty je alokovaná suma 300 000 eur, pričom jeden projekt je možné podporiť sumou od 2 500 do 10 000 eur. Svoj projekt môžete prihlásiť elektronicky prostredníctvom portálu darca.ska to do 31. mája 2022.

Fond SK-NIC je určený na podporu internetovej komunity a činnosť vo svojej súčasnej podobe začal v roku 2019. Prostredníctvom výziev podporil už 50 projektov v celkovej sume takmer 600 000 eur. Hodnotenie a výber projektov realizuje Nadácia Pontis.

O podporu z Fondu SK-NIC sa môžu uchádzať fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, malé a stredné podniky, alebo iné právnické osoby, ktoré neboli založené za účelom dosahovania zisku. Podporu už získali zaujímavé projekty organizácií ako IPčko, Zmúdri, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Aj Ty v IT, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením a mnohé ďalšie.

Viac informácií nájdete TU a aj TU.

Zdroj: mirri.gov.sk

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.