Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Nové eurofondy 2021-2027 prinesú 2,6 miliardy eur do školstva, vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. septembra 2022 - Do školstva, vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií bude Slovensko v novom programovom období 2021 – 2027 investovať z eurofondov viac ako 2,6 miliardy eur.

Vzdelávanie bude v Programe Slovensko zastrešené v rámci cieľa Sociálnejšia Európa, kde je na túto oblasť určených 609 miliónov eur. Tieto eurofondy majú byť investované do projektov, ktoré zvýšia kvalitu a efektívnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy – a to aj z pohľadu trhu práce.

Zároveň sa v Programe Slovensko kladie dôraz na podporu rovného prístupu k vzdelávaniu a k odbornej príprave pre všetkých, najmä pre znevýhodnené skupiny, napríklad pre ľudí so zdravotným postihnutím. Vyčlenených je na to 210 miliónov eur.

Na lepšiu adaptáciu zamestnancov, podnikov i podnikateľov, zvyšovanie kvalifikácie či rekvalifikáciu a aktívne starnutie pôjde z nových eurofondov 253 miliónov eur. Až 1,8 miliardy eur bude z nových eurofondov smerovať na podporu vedy, výskumu a inovácií v rámci cieľa Inteligentnejšia Európa. 

Z nových eurofondov pôjde 213 miliónov eur na podporu rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a tvorbu pracovných miest. A takmer 973 miliónov eur bude na podporu výskumných a inovačných kapacít a zavádzanie pokročilých technológií.

Program Slovensko predstavuje revolučnú zmenu v systéme eurofondov. Spája doterajších šesť operačných programov do jedného – s jednými pravidlami, metodikou a manažmentom. Nové eurofondy sa budú riadiť jednoduchšími pravidlami podľa nového zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktorý schválil parlament v marci tohto roka. Kontrolu verejného obstarávania pre Program Slovensko bude po novom vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie.

Program Slovensko schválila slovenská vláda v júni 2022, následne bol formálne predložený na posúdenie Európskej komisii, s ktorou aktuálne prebiehajú konzultácie. Schválenie Programu Slovensko sa očakáva do konca tohto roka.

Viac informácii sa dočítate TU.

Zdroj: MIRRI SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie