Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Nové finančné limity platné od 1. januára 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňom 1. januára 2022 vstupuje do účinnosti nová vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej „úrad“) č. 493/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje nový finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/493/20220101. Výšku limitov úrad mení každé dva roky na základe delegovaného nariadenia vydaného  Európskou komisiou.

Úrad v tejto súvislosti vydal všeobecné metodické usmernenia č. 4, č. 5 a č 6 týkajúce sa nových finančných limitov:

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie