Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Nové kontaktné údaje IS EVO od 31.03.2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dávame do pozornosti všetkým verejným obstarávateľom/obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom, že informačný systém Elektronického verejného obstarávania (ďalej len „IS EVO“), prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje elektronická komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní, prechádza k 31.03.2022 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) a od tohto dátumu úrad vlády plní všetky povinnosti správcu informačnej technológie verejnej správy.

Na základe vyššie uvedeného, prosíme všetkých používateľov IS EVO, aby od 31.03.2022 všetky otázky týkajúce sa používania IS EVO posielali na adresu

eplatforma@vlada.gov.sk

alebo kontaktovali pracovníkov telefonicky na čísle

+421 2 209 25 100


Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.