Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Nový podcast k téme vyhradených zákaziek

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vyhradenie zákazky predstavuje významný nástroj zakotvený v zákone o verejnom obstarávaní, prostredníctvom ktorého je možné aplikovať sociálny aspekt v praxi. Cieľom inštitútu vyhradenia zákazky je obmedzenie trhu z pozitívneho hľadiska za účelom profesionálnej integrácie znevýhodnených a zraniteľných osôb na trhu práce.

Snahou Úradu pre verejné obstarávanie je zvyšovať povedomie zainteresovaných osôb (verejný obstarávateľ, obstarávateľ, dotovaná osoba), hospodárskych subjektov a verejnosti o možnosti využívania tohto inštitútu a tým aj zabezpečenie zvyšovania jeho realizácie v praxi.

Celý podcast si môžete vypočuť tu.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.