Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

NR SR schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prejav predsedu ÚVO Miroslava Hliváka:

"Dobrý deň,

som rád, že prevážila odborná práca nad politikou.

Práve schválená novela zákona o verejnom obstarávaní je rozumným kompromisom v ťažkých bodoch a je to novela s inovačnými prvkami.

Je to zákon, ktorý vznikal v poctivej otvorenej a odbornej debate so všetkými zainteresovanými. Robili sme všetko preto, aby o ňom vedela aj laická verejnosť, keďže verejné nákupy platia všetci daňovníci.

Vďaka takmer ročnému úsiliu o konštruktívny a vecný dialóg s vládou a poslancami NRSR sme sa dnes dočkali systémovej reformy, ktorá je v súlade s európskym právom a princípmi právneho štátu.

Aké sú prínosy novely?

Novela zjednodušuje pravidlá pre nakupovanie za verejné peniaze tak, aby neboli ohrozené práva podnikateľov. V tomto bode sme vypočuli žiadosť vyhlasovateľov súťaží, ktorí potrebujú rýchlejšie zaisťovať potreby občanov prostredníctvom verejným nákupov. Zrýchlenie nakupovania si vyžiadala aj pandémia ochorenia COVID-19.

Novela tiež posilňuje odbornosť vo verejnom obstarávaní zavedením konceptu profesionalizácie. Tento koncept tiež zavádza vyvodzovanie zodpovednosti za verejné nakupovanie.

Pokrývame nekalé praktiky pri verejných nákupoch. Teší nás, že úrad si ustál a presadil užšiu spoluprácu s OČTK. Ustáli sme tiež potrebu verejnej kontroly a posilňujeme ju, som rád, že na ÚVO sa naďalej s podnetmi môžu obracať občania, novinári, tretí sektor.

Inovačnými prvkami novely je zavedenie verejnej politiky otvorenej komunikácieposilnenie nezávislosti úradu, zavedenie stopky obchodovania so štátom pre vymedzených verejných funkcionárov, či zavedenie inštitútu nedôvodných námietok.

Rozumným kompromisom v ťažkých bodoch je nakupovanie cez štátny elektronický systém a ponechanie súkromným subjektom prevádzkovať svoje elektronické systémy pre nakupovanie v istých limitoch.

Ako viete, táto novela mala tiež sprísňovať pokrývanie machinácii vo verejnom obstarávaní. V tomto bode sme náš návrh dali pani ministerke Kolíkovej, odrokovali sme ho s jej kolegami a veríme, že rezort spravodlivosti čoskoro tento návrh zahrnie do svojej systémovej zmeny trestného práva.

Detailnejšie je prínos novely znázornený v tomto materiáli (pdf, 798 kB).

Dámy a páni,

trvalo to dlho, stálo nás to veľa trpezlivosti, ale vyplatilo sa. Ďakujem vláde a poslancom, ktorí tento zákon podporili. Na záver mi ešte dovoľte poďakovať môjmu pracovnému tímu na úrade a všetkým, ktorí sa postavili na stranu verejného záujmu, keď bola ohrozená systémovosť a odbornosť reformy verejného obstarávania. Ďakujeme za verejnú podporu návrhov úradu pani profesorke Ivete Radičovej, hercovi Milovi Kráľovi, novinárom, ktorí sa tejto téme kontinuálne venovali, tretiemu sektoru, ZMOSu a ďalším, ktorí k debate pristupovali férovo a konštruktívne. Ďakujem za odborný dialóg aj zahraničným partnerom EK a OECD. Dnešný deň je výsledkom tak potrebného dialógu v prospech verejného záujmu."

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.