Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

OP KŽP: FAQ k 32. výzve zameranej na komunálny odpad v NRO

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava  - 12. mája 2021 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnil často kladené otázky k 32. výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia spracoval zoznam často kladených otázok zo strany žiadateľov v troch oblastiach:

  • Oprávnené aktivity a oprávnené výdavky
  • Verejné obstarávanie
  • Akčné plány rozvoja najmenej rozvinutých okresov

32. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 4

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2021: 16.8.2021, 15.12.2021

Zdroj: op-kzp.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.