Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Oznam o ďalšom posune termínu uzávierky 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na majetko-právne vysporiadanie pozemkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o ďalšom posune uzavretia 1. a 2. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetko - právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít postupom jednoduchých pozemkových úprav s kódom výzvy OPLZ-PO5-2020-4 a to konkrétne v rámci 1. hodnotiaceho kola termín uzavretia sa posúva na 7. decembra 2020 a v 2. hodnotiacom kole sa posúva termín na 25. januára 2021.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

Musí zamestnávateľ vystavovať potvrdenia zamestnancom, ktorí poruši...

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzi

Stanovisko M. Hliváka k novele vicepremiéra Štefana Holého

Úrad pre verejné obstarávanie

Výzva z programu LIFE pre MVO na podporu Európskej zelenej dohody

Združenie miest a obcí Slovenska