Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 4. novembra 2022 (piatok) od 12:00 hod. bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Z uvedeného dôvodu budú IS ÚVO nedostupné nasledovne:

  • V termíne od  4. novembra 2022 (piatok) od 12:00 hod. do 6. 11. 2022 (nedeľa) do 22:00 hod. budú úplne nedostupné portál ÚVO, služby privátnej zóny, IS ZÚ, IS EVO a profilov VO/O.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad upozorňuje na nasledovné:

  1. ÚVO upozorňuje na riadne splnenie si informačných povinností podľa zákona, najmä na zverejnenie súťažných podkladov k vyhláseným verejným obstarávaniam pred plánovanou odstávkou IS ÚVO a na primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, lehoty na predloženie žiadostí o účasť alebo lehoty na predkladanie návrhov, ktoré je potrebné oznámiť uchádzačom/záujemcom prostredníctvom redakčnej opravy k pôvodnému oznámeniu (korigendum), ktoré je potrebné odoslať cez ISZÚ počas jeho dostupnosti.
  2. ÚVO zároveň upozorňuje, aby si používatelia systému IS EVO v uvedenom termíne neplánovali žiadne aktivity spojené s realizovaním elektronickej aukcie a s tým spojené činnosti

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.