Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Podpora propagácie vinárstva pre vinársky rok 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: GrantExpert

Výzva je zameraná na podporu vinárov prostredníctvom propagácie v členskom štáte EÚ s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky
Zaradenie výzvy
Kód výzvy:
PPA2/2020
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Podporu na propagáciu v členskom štáte možno poskytnúť žiadateľovi o podporu, ktorý
  • združuje podnikateľov v sektore vinárstva na území Slovenskej republiky alebo ktorý združuje organizácie podnikateľov v sektore vinárstva na území Slovenskej republiky
  • má najmenej tri roky skúseností s propagáciou vína
  • je organizácia výrobcov uznaná v sektore vinárstva podľa § 24 zákona č. 313/2009 Z. z., združením organizácií výrobcov uznaným v sektore vinárstva alebo medziodvetvovou organizáciou uznanou v sektore vinárstva
  •  vznikol pred viac ako piatimi rokmi pred podaním žiadosti o podporu na propagáciu podľa § 6 Nariadenia vlády č. 83/2017 Z. z

Oprávnené aktivity:

 • a) informačné kampane:
  • vytvorenie informačného kanálu s aktuálnymi správami o vinohradníkoch, víne, aktivitách
  • vytvorenie edukatívneho systému o kvalitatívnych kategóriách vín EU, ako aj o zodpovednej konzumácii vína a rizikách spojených so škodlivou konzumáciou alkoholu
  • vytvorenie objektívnych materiálov o víne, napr.: tlačové správy, tlačové materiály (bulletiny, brožúry, knihy), TV, rozhlas, sociálne siete, billboardy, eventy, a pod
  • vytvorenie bariér na web stránkach s upozornením, že víno je vhodné pre 18 a viac ročných.
 • b) účasť na podujatiach, veľtrhoch a výstavách na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ konaných na území Slovenskej republiky alebo území inej členskej krajiny EU:
  • prenájom stánkov alebo prezentačných miest
  • prenájom technického zabezpečenia a obslužného vybavenia,
  • doprava vína a ostatného materiálu,
  • nákup občerstvenia.

Finančné podmienky:

 • minimálna podpora je 10 000 €
 • maximálna podpora je 100 000 €

Viac informácií

Zdroj:


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.