Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Posunutie 4. kola výzvy na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. októbra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov o posune termínu 4. hodnotiaceho kola zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK na 5. novembra 2021.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov o posune termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK na 5. novembra 2021 z pôvodného termínu 29. októbra 2021.

Zdroj: minv.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.