Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Posuny termínov výziev na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR.

Oznam o posune termínu uzávierky 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na majetko-právne vysporiadanie pozemkov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune uzavretia 1. a 2. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetko - právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít postupom jednoduchých pozemkových úprav s kódom výzvy OPLZ-PO5-2020-4 a to konkrétne v rámci 1. hodnotiaceho kola termín uzavretia sa posúva na 10. novembra 2020 a v 2. hodnotiacom kole sa posúva termín na 11. januára 2021.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.