Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Pozvánka na workshop k agilnému verejnému obstarávaniu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj ( ďalej len ako „OECD“) a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave v rámci projektu Rozvoj flexibilných praktík v oblasti obstarávania IKT v Slovenskej republike pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov/odbornú verejnosť na workshop:

Workshop o rozvoji agilných prístupov vo verejnom obstarávaní na Slovensku

Cieľom workshopu je poskytnúť odpovede na otázky týkajúce sa fungovania agilného prístupu obstarávania IKT/digitálnych služieb a tovarov na Slovensku a taktiež poskytnúť priestor na otvorenú diskusiu s verejnými obstarávateľmi a s odborníkmi zo Slovenska ale aj z iných krajín OECD a Európskej únie o ich skúsenostiach v tejto oblasti. Workshop predstaví aj výsledky dosiahnuté v rámci projektu financovaného DG REFORM.

Workshop sa uskutoční prezenčnou formou.

Dátum a čas: 18. 5. 2022 od 9:00 – 12:30 hod.

Miesto: priestory Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 2876/36, Bratislava

Účasť na workshope je bezplatná, avšak počet účastníkov je obmedzený.

Formulár pre registráciu

Základným jazykom konferencie je angličtina, ale je zabezpečený simultánny preklad do slovenčiny.

Program workshopu (pdf, 479 kB)

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie