Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Pracovná skupina pre ťažké elektrické vozidlá

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Big Buyers je iniciatíva Európskej komisie na podporu spolupráce medzi veľkými verejnými obstarávateľmi pri implementácii strategického udržateľného nakupovania. Cieľom je agregovať dopyt a poháňať trh udržateľných a inovatívnych riešení. Iniciatíva má pracovné skupiny venujúce sa obstarávaniu bezemisných stavieb, vysokovýkonných elektrických vozidiel či konštrukčných materiálov.

V rámci „Big Buyers“ bola vytvorená aj pracovná skupina, ktorá sa má venovať verejnému obstarávaniu vozidiel pre environmentálne služby (čistenie ulíc, zbera odvoz odpadu a podobne). Cieľom skupiny je vypracovať dokumentáciu pre verejné obstarávanie prostredníctvom pilotných testov a preskúmaní. Postupy, ktoré pochopia obmedzenia a aspekty technológie batérií, ktoré sú rozhodujúce pre maximalizáciu životnosti ťažkých elektrických vozidiel a pomôžu aj zamerať sa na zapojenie trhu s národnými a medzinárodnými dodávateľmi.

V prípade záujmu sa odborníci pre uvedenú oblasť môžu stať členmi skupiny a participovať na tvorbe dokumentácie pre obstarávanie ťažkých elektrických vozidiel.

Ďalšie informácií na stránke: https://public-buyers-community.ec.europa.eu/communities/heavy-duty-electric-vehicles

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.