Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Predseda ÚVO a verejná ochrankyňa práv rokovali o opatreniach, ktoré prijali na podporu právneho štátu

Kategória: Aktuality

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák dňa 17.3.2022 navštívil verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú, aby spolu rokovali o prijatých opatreniach a výzvach, ktoré stoja pred inštitúciami, ktoré zastupujú. Verejná ochrankyňa práv na stretnutí zdôraznila význam nezávislosti oboch inštitúcií.

 „Pre ombudsmana sú ťažiskové v tejto súvislostí princípy vypracované Benátskou komisiou Rady Európy. Predstavujú štandard, ktorý by mal byť dosahovaný v štátoch Rady Európy, ktoré takúto inštitúciu zriadili. Z pohľadu slovenského právneho poriadku i politickej kultúry máme rezervy v plnení štandardov vo viacerých oblastiach,“ uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

„Naše inštitúcie vnímam ako dôležité oporné body pre občana, ktorý sa domáha spravodlivosti. Úrad, ktorý zastupujem, dbá o vymoženie spravodlivosti pri nakupovaní za verejné peniaze. Aktuálnou témou týchto dní je napríklad zaistenie potrieb ukrajinských utečencov z verejných peňazí. Ďalšou z tém, o ktorej sme dnes rokovali sú vybrané opatrenia v novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorá začne platiť koncom marca,“ hovorí Miroslav Hlivák.

Miroslav Hlivák považuje za kľúčové body v novele zákona o verejnom obstarávaní opatrenia na posilnenie nezávislosti úradu, zavedenie profesionalizácie v oblasti verejných nákupov, či verejnú politiku otvorenej komunikácie kontrolného orgánu. „Je dôležité, aby činnosť našich inštitúcií bola občanovi zrozumiteľná, aby im občan veril, a práve tomu má pomáhať verejná politika otvorenej komunikácie. Koncept profesionalizácie má zasa zaistiť to, aby sa zvýšila odbornosť a zamedzilo sa chybám pri nakupovaní za verejné peniaze. Ďalšími legislatívnymi zmenami, o ktorých momentálne rokujú poslanci Národnej rady, sa kompetencie úradu zásadne posilnia, preto sú opatrenia na posilnenie nezávislosti úradu obsiahnuté v novele kľúčové a som rád, že sa nám ich podarilo pretaviť do zákonnej podoby. Verím, že všetky uvedené body sú dôležité pre to, aby sme kultivovali oblasť verejných nákupov a občanovi prinášali tie najkvalitnejšie služby. Keďže pani ombudsmanka končí svoj mandát, aj ako občan som jej poďakoval za jej vytrvalú prácu, ktorú v mene občana vo verejnej funkcii odviedla. Do ďalšieho pôsobenia jej prajem veľa ďalších úspechov,“ uzavrel Miroslav Hlivák.

 

 Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.