Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Problémom pri obstarávaní nájomných bytov nie je zákon o verejnom obstarávaní, ale najmä nevysporiadané pozemky

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 16. januára 2021 - Najčastejšou chybou, ktorú robia mestá a obce pri výstavbe nájomných bytov je, že ich chcú postaviť na nevysporiadaných pozemkoch. Tým nedokážu vytvoriť podmienky pre čestnú súťaž a porušujú zákon. Deje sa tak napriek opakovaným usmerneniam Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), aj napriek jeho konštantnej rozhodovacej praxi. Pokuty za porušenia zákona sú pritom pre mnohé mestá a obce likvidačné, keďže najčastejšie porušenia zákona sú tak vážne, že sa trestajú najvyššou sadzbou- 5 percent zo zmluvnej ceny zákazky.

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák si uvedomuje dôležitosť výstavby nájomných bytov pre miestne samosprávy a ich obyvateľov. „Úrad pre verejné obstarávanie chápe, že obce a mestá potrebujú zabezpečiť dostupné bývanie. Ich obstaranie však musí prebiehať v súlade so zákonom. Zákonný postup má zabezpečiť, aby z nájomných bytov profitovali tak ich budúci užívatelia, samospráva, ako aj podnikatelia,“  hovorí predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Podľa šéfa úradu súčasný zákon poskytuje viaceré možnosti obstarania nájomných bytov. Napriek tomu úrad vyšiel vyhlasovateľom súťaží v ústrety a pripravil zmeny, ktoré sú súčasťou zásadnej novely úradu. „V našej zásadnej novele jednak dvíhame limity, jednak prinášame ďalšie opatrenia pre zrýchlenie obstarania aj nájomných bytov, keďže upravujeme revízne postupy,“ vysvetľuje Miroslav Hlivák a dodáva, že zásadná novela pamätá aj na tých, ktorí sa už dopustili porušení zákona pri výstavbe nájomných bytov a teraz sa obávajú následkov. „ V spolupráci aj so ZMOSom sme vytvorili právny rámec, podľa ktorého úrad môže zvážiť uplatnenie svojej striktnej dohľadovej činnosti v prípade, že ju prevýši všeobecný záujem v kontexte potreby zaistenia bývania,“ dodal Hlivák. 

„Nájomné byty sú nevyhnutnosť a ich výstavba má obrovský sociálny, komunitný aj ekonomický prínos. Preto sa na túto problematiku pozeráme optikou riešení s dôrazom na odstránenie prekážok a nezrovnalosti. Z tohto pohľadu oceňujem, že výsledkom intenzívnych rokovaní sú konkrétne východiská, ktoré vnímame ako kroky na ceste k zníženiu rizík, kvôli ktorým samosprávy mimoriadne opatrne zvažovali výstavbu nájomných bytov,“ povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

ÚVO za porušenie zákona pri výstavbe nájomných bytov uložil v rokoch 2017 až 2020 pokuty vo výške približne 920-tisíc eur. 

Infografika k možnostiam obstaravania stavebných prác je k dispozícii TU

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.