Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Profesionalizácia - úrad zverejňuje prvé termíny skúšok pre získanie statusu „registrovaná osoba“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Jedným z pilierov koncepcie profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, ktoré priniesla tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, je úprava statusu osôb, ktoré budú oprávnené realizovať činnosti vo verejnom obstarávaní, a to najmä nadobudnutím statusu odborného garanta (nadlimitné a podlimitné zákazky) alebo registrovanej osoby (dobrovoľne pri zákazkách s nízkou hodnotou).

V súvislosti s uvedeným Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) pre Vás pripravuje už tento rok pilotné termíny skúšok na registrované osoby a skúšky na odborných garantov.

Prvé skúšky pre získanie statusu registrovanej osoby budú realizované prezenčnou formou v priestoroch rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave, a to dňa 28.11.2022 o 8:30 hod., 10:00 hod. a 11:15 hod.

Termíny skúšok pre získanie statusu „registrovaná osoba“ - na jednotlivé termíny je možné sa prihlásiť najneskôr do 03.11.2022 cez nižšie uvedené odkazy:

Registrovaná osoba:  28.11.2022

·           8:30 hod. Registrovaná osoba-prihláška na skúšku o 8:30 hod.

·         10:00 hod. Registrovaná osoba-prihláška na skúšku o 10:00 hod.

·         11:15 hod. Registrovaná osoba-prihláška na skúšku o 11:15 hod.

Kapacita jednotlivých pilotných termínov je obmedzená na 15 účastníkov a skúšky sa budú vykonávať formou písomného testu.

Ďalšie termíny skúšok (registrované osoby aj odborní garanti) bude úrad zverejňovať postupne na svojom webovom sídle. V budúcom roku budú skúšky realizované aj v jednotlivých regiónoch.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.