Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Prvé tohtoročné ÚVOdzovky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V úvodnom tohtoročnom čísle „ÚVOdzoviek“ (pdf, 8 MB)   sa dočítate, že v situácii, ak uchádzač alebo záujemca nepredloží k preukázaniu splnenia podmienok účasti žiaden doklad, nie je možné využiť inštitút vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov.

Druhé rozhodnutie sa venuje problematike neoprávneného použitia výnimky na stavebné práce a zároveň poukazuje na povinnosť úradu uložiť pokutu v situácii, keď došlo k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu. Súčasťou tohto čísla je aj rozhodnutie, ktoré poukazuje na kompetenciu verejných obstarávateľov či obstarávateľov, aké podmienky účasti vo vzťahu k tej – ktorej zákazke stanovia a zároveň aj na povinnosť vyhodnotiť splnenie práve tých podmienok účasti, ktoré si určili.Aktuálne číslo prináša aj rozsudok Súdneho dvora EÚ týkajúci sa vylúčenia hospodárskeho subjektu z procesu verejného obstarávania z dôvodu predčasného ukončenia predchádzajúcej zákazky

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.