Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Prvé vydanie Európskych cien za inovačné obstarávanie 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie dáva do pozornosti „Prvé vydanie Európskych cien za inovačné obstarávanie“(2021), ktoré oceňuje silné prípady verejných obstarávateľov, obstarávateľov a nákupcov zo súkromného sektoru pri využívaní postupov inovačného obstarávania naprieč celou Európou a zdôrazňuje význam úzkej spolupráce týchto subjektov s dodávateľmi pri uvádzaní inovatívnych riešení na trh.

Vydanie 2021 obsahuje nasledovné tri kategórie:

Cena „Stratégia obstarávania inovácií“, ktorá odmeňuje dlhodobé stratégie, ktoré spúšťajú rôzne obstarávania inovácií, udržateľné riešenia a postupy;

Cena „Čelíme spoločenským výzvam“, ktorá odmeňuje inovatívne postupy obstarávania zamerané na prekonanie pandémie COVID-19;

Cena „Vedenie verejného obstarávania“, ktorá odmeňuje vynikajúcich jednotlivcov, ktorí umožňujú svojmu tímu uspieť a zaviesť inovačné obstarávacie postupy.

Víťaz v rámci každej z týchto kategórií je odmenený sumou 75 000 EUR a druhý v poradí sumou 25 000 EUR.

Prihlášky sú vyhodnocované a zoraďované na základe nasledovných kritérií:

Transformácia- prispôsobenie postupov verejného obstarávania obstarávaniu inovácií zavedením nových procesov a nástrojov a podporou vytvorenia právneho rámca podporujúceho inovácie smerom k udržateľnému rastu a rozvoju;

Vyzdvihnutie- replikovateľné a škálovateľné inovatívne spôsoby obstarania riešenia, ktoré súčasne prispievajú k dosiahnutiu efektívnejších a efektívnych služieb. Osobitná pozornosť by sa mala venovať podpore najlepších postupov a úsiliu o zdieľanie poznatkov medzi zainteresovanými stranami na rôznych územiach a podpore budovania kapacít;

Spolupráca- osvedčený postup spolupráce, ktorý viedol k získanému riešeniu. Podpora synergií a spolupráce medzi aktérmi z rôznych krajín a na rôznych stupňoch vyspelosti v postupoch obstarávania;

Spoločenský dopad- postupy s pozitívnym kvantitatívnym a kvalitatívnym dopadom na spoločnosť a ľudí, s osobitným dôrazom na podporu digitálnej transformácie a priorít zelených obchodov.

Formulár pre zapojenie sa do súťaže ako aj ďalšie doplňujúce informácie o súťaži nájdete na:

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-innovation-procurement-awards_en

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.