Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Prvé zdroje z eurofondov 2021 - 2027 podporia rozvoj regiónov, školy, športoviská, cesty a zatepľovanie domov

Kategória: Aktuality

Bratislava – 8. januára 2023 - Európska komisia uhradila prvé zálohové platby na nové eurofondy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR tak získalo na eurofondový program – Program Slovensko – a dva programy Interreg spolu 189,4 milióna eur.

Európska komisia schválila štyri programy politiky súdržnosti pre nové programové obdobie: Program Slovensko, program Interreg Slovensko-Česko a Interreg Slovensko-Rakúsko (spolu zálohové platby vo výške 189,4 milióna eur), ktoré riadi MIRRI SR, a tiež Program Interact (900 000 eur) v gescii Bratislavského samosprávneho kraja. Schválené zálohové platby znamenajú, že sa môžu začať uhrádzať výdavky na projekty v novom programovom období. 

Rezort čoskoro vyhlási z Programu Slovensko prvé výzvy – podpora pôjde do školskej a športovej infraštruktúry, rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a na znižovanie energetickej náročnosti bytových domov. Medzi prvými budú tiež podporené projekty z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky v regiónoch prechádzajúcich na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441 mil. eur môžu čerpať región horná Nitra, Košický a Banskobystrický kraj.

Najväčšia časť investícií je v Programe Slovensko určená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti, kam patrí aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie (398 mil. eur), zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov (722 mil. eur) a energetická efektívnosť podnikov (78 mil. eur).

Oveľa viac ako doteraz bude Slovensko v novom programovom období investovať do vedy, výskumu, inovácií, priemyselnej transformácie, digitalizácie a podpory rastu malých a stredných podnikov – určených je na to takmer 1,9 mld. eur.

Významná časť nových eurofondov pôjde aj na riešenie problémov, ktoré boli v minulosti zanedbávané – budovanie a opravy ciest I. triedy (241 mil. eur), ciest II. a III. triedy (169 mil. eur) a rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 mil. eur), ale aj do výstavby kanalizácií a vodovodov (668 mil. eur). 

Zdroj: MIRRI SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.