Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Rekordné pokuty uložené Žilinskému samosprávnemu kraju

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič potvrdil rozhodnutia ÚVO o uložení pokuty 2 846 380,10 EUR a pokuty 764 496,83 EUR Žilinskému samosprávnemu kraju za neodôvodnené použitie priameho rokovacieho konania pri zadávaní zákaziek na služby prímestskej autobusovej dopravy.

Žilinská župa odôvodňovala použitie priameho rokovacieho konania časovou tiesňou. V tejto súvislosti ÚVO zdôrazňuje, že postup zadávania zákazky verejnou súťažou začala župa len 5,5 mesiaca pred skončením zmluvy, čo je úplne nedostatočné. Verejní obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh v súlade s pravidlami verejného obstarávania. Obdobný tender je nevyhnutné začať najmenej rok vopred, čomu nasvedčujú časté skúsenosti verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

V tejto súvislosti Kubovič uviedol: „Osobne ma veľmi mrzí, že pani županka Jurinová okamžite po potvrdení rozhodnutí skĺzla do invektív a osobných útokov. Priame rokovacie konania boli použité nezákonne. Žilinský samosprávny kraj začal obstarávať neskoro, čo malo dopad na priebeh verejného obstarávania, ktoré vyústilo do priamych rokovacích konaní, ktoré v prípade priamych oslovení konkrétnych hospodárskych subjektov predstavujú nesúťažné postupy verejného obstarávania. To, že včasným neplnením svojich úloh verejný obstarávateľ vytvoril sám sebe časovú tieseň, nemôže byť dôvodom pre použitie priameho rokovacieho konania, ktoré predstavuje najvýznamnejší zásah do hospodárskej súťaže – túto tento postup priamo vylučuje.“

ÚVO sa dlhodobo snaží predchádzať porušeniam zákona zo strany verejných obstarávateľov. Preto poskytuje metodickú pomoc. „Verejným obstarávateľom dlhodobo ponúkame metodickú pomoc. Táto je dostupná aj v regiónoch. Pracovisko v Žiline je pripravené samosprávnemu kraju pomáhať tendre nastaviť kvalitnejšie,“ doplnil riaditeľ odboru stálych pracovísk ÚVO Marek Motyka. 

„Rozhodovacia prax úradu v obdobných prípadoch je potvrdená už aj súdmi. Potešilo by ma, keby sa Žilinský samosprávny kraj snažil zlepšiť najmä svoje plánovacie procesy a z pokuty sa poučiť namiesto obhajovania nezákonného postupu,“ dodal na záver predseda ÚVO Peter Kubovič.

Žilinský samosprávny kraj je povinný uložené pokuty zaplatiť v lehote do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí. Rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 8. 4. 2023. 

Rozhodnutia o uložených pokutách:
Rozhodnutie 5109-P/2023 (pdf, 791 kB)
Rozhodnutie 4654-P/2023 (pdf, 781 kB)

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie