Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Rezort kultúry spustil výzvu pre regionálne kultúrne inštitúcie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava -11 . augusta 2021 - Ministerstvo kultúry spúšťa jedinečnú výzvu, na akú regióny čakali roky. 15 miliónov pre regionálne kultúrne inštitúcie. Obce nad 1000 obyvateľov a samosprávne kraje po celom Slovensku môžu od 10. augusta do 11. novembra 2021 žiadať ministerstvo kultúry o dotáciu až do výšky 200 000 eur na modernizáciu svojich kultúrnych domov, mestských divadiel, ale aj múzeí, galérií, knižníc, hvezdární alebo planetárií.

Špeciálne dotácie ministerstva kultúry zamerané na samosprávy sú určené najmä na technické vybavenie, ale aj menšie stavebné úpravy, ktoré zvýšia štandard a znížia náklady na prevádzku.

Obce po celom Slovensku si tak konečne budú môcť dovoliť kúpiť napríklad nové ozvučenie, osvetlenie, či komplet javiskovú techniku v kultúrnych domoch. Mestá, či kraje môžu radikálne zmodernizovať svoje divadlá, múzeá či ďalšie inštitúcie.

Ministerstvo pomôže so žiadosťami o eurofondy

Iný prístup k dotáciám má byť podľa ministerky kultúry zrejmý aj z pripravovanej pomoci samosprávam ešte pred podaním žiadostí o príspevok z eurofondov.

Rezort kultúry totiž v úzkej spolupráci so združením samosprávnych krajov SK8 už v najbližšom čase plánuje informačné stretnutia so starostami resp. zástupcami obcí, kde im podrobne vysvetlia technické detaily a podmienky výzvy.

Technické údaje:

Kto môže žiadať o dotáciu?

Obce nad 1000 obyvateľov (k 31.12.2019), mestá, mestské časti Bratislavy a Košíc, samosprávne kraje, ktoré prevádzkujú kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú kultúrnou inštitúciou, alebo prevádzkujú kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity.

Oprávnené kultúrne inštitúcie, ktoré môžu čerpať dotáciu

Kultúrne zariadenia, galérie, múzeá, divadlá, knižnice, hvezdárne alebo planetáriá.

Limity nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt

Minimálna výška NFP:

A. 30 tisíc eur v prípade knižníc, hvezdární alebo planetárií

B. 50 tisíc eur pre kultúrne zariadenia, galérie, múzeá alebo divadlá

Maximálna výška NFP pre všetky typy inštitúcií je 200 000 eur.

Povinné spolufinancovanie

Päť percent z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Obmedzenie počtu žiadostí

Oprávnený žiadateľ môže podať viacero projektov, ale za každú kultúrnu inštitúciu samostatne. Každý projekt môže zahŕňať iba jednu kultúrnu inštitúciu.

Uzávierka žiadostí o dotáciu

Štvrtok 11. novembra 2021

Viac informácií a kompletné znenie výzvy s prílohami je zverejnené TU.

Zdroj: culture.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.