Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Riaditeľ Odboru dohľadu na Fóre slovenského stavebníctva – „Musíme sa posunúť ďalej a aplikovať MEAT kritériá.“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V utorok, 25.10.2022 sa uskutočnila odborná konferencia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska s medzinárodnou účasťou, s názvom Fórum slovenského stavebníctva.

V mene Úradu pre verejné obstarávanie sa na nej zúčastnil riaditeľ Odboru dohľadu, Mgr. Tomáš Lepieš, ktorý bol súčasťou tretieho panelu venujúceho sa téme verejného obstarávania inovatívnych riešení nielen v stavebníctve. Všetci zúčastnení, ktorí prezentovali svoje názory sa zhodli na jednej skutočnosti, a to, že Slovensko sa potrebuje posunúť o krok ďalej a ak skutočne chcú verejní obstarávatelia a obstarávatelia získať lepšiu kvalitu vo vzťahu k predmetom svojich zákaziek, musia využívať iné kritériá na vyhodnotenie ponúk, než je len najnižšia cena.

Sám riaditeľ Odboru dohľadu upozornil všetkých prítomných na to, že úrad v tomto smere aktívne koná prostredníctvom implementácie projektu Zodpovedné verejné obstarávanie, ktorý sa zaoberá témou MEAT kritérií. „Chcel by som všetkým prítomným pripomenúť, že v rámci projektu boli zverejnené už tri dokumenty, medzi ktoré patrí aj metodika Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov a minimálne ďalšie tri sú ešte v pláne,“ uviedol Tomáš Lepieš.

V rámci projektu boli tiež vydané analýza s názvom Posilnenie hodnoty za peniaze v systéme verejného obstarávania v Slovenskej republike a tiež Stratégia na podporu využívania MEAT kritérií. Rovnako tiež boli spracované a vydané dva príklady dobrej praxe s MEAT kritériami z prostredia slovenského verejného obstarávania. Všetky projektové výstupy, články, informácie a školenia nájdete priamo na webovej stránke projektu - https://zodpovednevo.uvo.gov.sk/

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.