Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Rokovanie s veľvyslancom Poľskej republiky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák dňa 20. januára 2022 na pôde úradu privítal veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku J. E. Krzysztofa Strzałku. „Pán veľvyslanec požiadal o stretnutie, na ktorom pozitívne ohodnotil legislatívne zmeny, ktoré sa nám podarilo v oblasti verejných nákupov presadiť, a ktoré začnú platiť od 31.3.2022. Rokovali sme aj o opatreniach, ktorými chceme zefektívniť systém kontroly eurofondových zákaziek, ako aj o možnostiach ďalšej spolupráce s poľským partnerským Úradom pre verejné obstarávanie. Výmena skúseností dobrej praxe je pre pokrok v oblasti verejných nákupov dôležitá,“ povedal po rokovaní predseda úradu Miroslav Hlivák.

„V Poľsku nám veľmi záleží na transparentných verejných obstarávaniach, na umožnení vyjadrenia sa všetkých zúčastnených strán, avšak bez neúnosného predlžovania celého procesu. V tomto duchu bol aj v Poľsku novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní, čoho výsledkom je pružný proces obstarávania napomáhajúci svižnému čerpaniu eurofondov. Budem rád, keď oba úrady verejného obstarávania, slovenský aj poľský, prehĺbia svoju spoluprácu v prospech oboch ekonomík a podnikateľských subjektov,“ dodal veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku J. E. Krzysztof Strzałka.
 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.