Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Septembrové ÚVOdzovky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V prvom jesennom čísle ÚVOdzoviek“ (pdf, 5MB) sa dočítate o dôležitosti kladenia správne naformulovaných otázok v rámci vysvetľovania ponúk a následnom posúdení dostatočnosti odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky, o nevyhnutnosti vzájomného súladu všetkých údajov v rámci všetkých dokumentov v ponuke uchádzača a takisto o tom, ako pristúpiť k vyžadovaniu dokladov požadovaných v predkladaných ponukách. Súčasťou tohto čísla je aj rozsudok Súdneho dvora EÚ týkajúci sa uvedenia predpokladaného rozsahu plnenia v oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniapri zákazkách realizovaných na základe rámcových dohôd.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.