Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Spúšťame informácie o príležitostiach pre hospodárske subjekty

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie začína informovať hospodárske subjekty o významných obchodných príležitostiach a tendroch v rámci Jednotného trhu Európskej únie. Verejné obstarávanie nie je len zadávanie zákaziek verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi v podmienkach Slovenskej republiky.

„Problematikou verejného obstarávania sú pre mňa aj tendre v zahraničí, do ktorých sa môžu zapájať slovenské spoločnosti. Som presvedčený, že na Slovensku máme kvalitných dodávateľov tovarov, služieb a stavebných prác, ktorí sú konkurencieschopní v európskom priestore. Dostupnosť informácií o pripravovaných investíciách v zahraničí a následne o súvisiacom verejnom obstarávaním je kľúčová  pre ich úspešné zapájanie sa do súťaží,“uviedol predseda ÚVO Peter Kubovič. 

V tejto súvislosti dáva ÚVO do pozornosti webinár, ktorý sa bude konať dňa 30. 03. 2023 v čase od 13:00 - 16:00 EEST (12:00-15:00 CET) pojednávajúci o aktuálnych a budúcich verejných obstarávaniach Rail Baltica a podnikateľských príležitostiach spojených s výstavbou železničnej trate spájajúcej 3 pobaltské štáty – Estónsko, Lotyšsko a Litvu.

Peter Kubovič ďalej doplnil: Oceňujem spoluprácu Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Rige a poskytnutie informácií o pripravovanom webinári k plánovanej výstavbe železničnej trate spájajúcej tri pobaltské štáty – Estónsko, Lotyšsko a Litvu, ktorý oboznámi podnikateľské prostredie s postupmi úspešného vypracovania ponuky pri jednotlivých tendroch, ktoré bude Rail Baltica zastrešovať.“

Webinár je bez poplatku a bude vedený v anglickom jazyku. Je potrebné sa vopred registrovať na stránke:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Hs8hKfLmqU29IPx_1zqSCXJ8-zx_0kBJiZWYxCRlRXtUM0EzQ1pXUkZWRkFHQ1dZTVBKUFI5T0lDSi4u 

Informácie o príležitostiach pre hospodárske subjekty budú zverejňované tu:

https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/prilezitosti-pre-hospodarske-subjekty

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.