Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Spustené druhé kolo výzvy na zlepšenie dát vo verejnej správe

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 30. septembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo 2. kolo výzvy „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra so zostatkovou alokáciou 9,3 milióna eur. Žiadosť je možné zaslať do 29. novembra 2021.

Kvalitné a dostupné dáta zdieľané medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy sú dôležitým základným prvkom pre moderné služby štátu smerom k občanom. Dopytová výzva podporí práve projekty zamerané na dátovú integráciu na centrálnu platformu, zavedenie manažmentu osobných údajov, sprístupnenie údajov na analytické účely, ale aj na automatizovanú tvorbu a sprístupňovanie otvorených údajov (na portál otvorených údajov).

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce a vyššie územné celky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, ale aj inštitúcie, ktoré prevádzkujú informačné systémy verejnej správy, komory a akademická obec.

V rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy je dostupná zostatková alokácia 9 347 822,27 eur. Žiadosť je možné zaslať do 29. novembra 2021.

Potenciálni žiadatelia majú možnosť zapojiť sa do vyhlásenej výzvy a predložiť žiadosť. Pri predložení žiadosti je nevyhnutné postupovať podľa stanovených podmienok poskytnutia príspevku výzvy.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku spolu s jej prílohami a s prezentáciou zo školenia je zverejnená TU 

Zdroj: mirri.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.