Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Spustenie webovej stránky projektu Zodpovedné verené obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od marca tohto roku prebieha projekt Zodpovedné verejné obstarávanie, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Grantov EHP a Nórska.

Medzi jeho hlavné ciele spadá zvýšenie povedomia verejných obstarávateľov a obstarávateľov o správnej aplikácií tzv. MEAT kritérií, teda kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré zohľadňujú princíp hodnoty za peniaze, a taktiež apelovanie na využívanie prípravných trhových konzultácií ako jedného z možných inštitútov zákona o verejnom obstarávaní, ktorý napomáha k zlepšovaniu kvality a správnosti nastavenia všetkých dôležitých aspektov procesu obstarávania tovarov, služieb alebo stavených prác za verejné financie.

V súvislosti s týmto projektom bola tento týždeň oficiálne spustená aj webová stránka https://zodpovednevo.uvo.gov.sk, na ktorej je možné nájsť všetky informácie týkajúce projektu, jeho priebehu a implementácie, ako aj upozornenia na plánované školenia a workshopy, či metodiky, templaty a iné dokumenty vydané v rámci výstupov projektu na voľné stiahnutie.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.