Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Stiahnutie novely zákona o verejnom obstarávaní poškodí verejné obstarávanie na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Zámer predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Petra Kuboviča zrušiť nútený model profesionalizácie so sankčným mechanizmom mal širokú podporu odbornej verejnosti, a to tak samotných verejných obstarávateľov, ako aj pracovníkov, ktorí procesy verejného obstarávania zabezpečujú. Sankčný model v súčasnosti existuje len v Maďarsku, ostatné krajiny Európskej únie využívajú rôzne formy dobrovoľných modelov budovania expertnosti a profesionalizácie.

Stiahnutie novely ma veľmi mrzí, keďže poškodí samotné verejné obstarávanie na Slovensku. Tento krok má potenciál negatívne ovplyvniť aj ďalšie oblasti, ako napríklad Plán obnovy a odolnosti a samotné čerpanie eurofondov. Ich problematika totiž úzko súvisí s kvalitou verejného obstarávania,“ zdôraznil vo svojej reakcii na stiahnutie novely o verejnom obstarávaní Peter Kubovič.

Napriek tomu, že spomenutý zámer predsedu ÚVO postupovať podľa príkladov dobrej praxe z iných štátov EÚ mal všeobecnú podporu, bol z rokovania Národnej rady SR stiahnutý.

Plne si uvedomujem, že aktuálna politická situácia je zložitá a hľadanie väčšiny v Národnej rade nie je jednoduché. Som však presvedčený, že všetci účastníci legislatívneho procesu musia vnímať riziká, ktoré z ich konania vyplývajú pre verejné obstarávanie na Slovensku a následne aj pre čerpanie eurofondov a realizáciu Plánu obnovy a odolnosti. Verejné obstarávanie nesmie byť politickým rukojemníkom, dodal Kubovič.

Úrad pre verejné obstarávanie preto bude aj naďalej hľadať podporu pre zmeny v zákone o verejnom obstarávaní, ktoré považuje za kľúčové. Politický boj by nemal poškodzovať ani ohrozovať základné fungovanie štátu. Aj preto predseda ÚVO v najbližšom období osloví predstaviteľov všetkých parlamentných strán a poukáže na systémové problémy, ktoré aktuálna právna úprava a odmietanie jej novelizácie spôsobuje.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.