Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Štvrté hodnotiace kolo výzvy na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 24. januára 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo štvrté hodnotiace kolo dopytovo-orientovanej výzvy Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS. Inštitúcie štátnej a verejnej správy môžu využiť eurofondové zdroje na posilnenie svojej kybernetickej bezpečnosti. Žiadosť o podporu je možné zaslať do 10. marca 2022.

Výzva je určená organizáciám štátnej správy, subjektom verejnej správy, vyšším územným celkom a obciam na položenie kvalitných základov v oblasti kybernetickej bezpečnosti vo svojich inštitúciách, teda na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív. Rovnako je určená aj pre tie inštitúcie, ktoré sa snažia o posunutie kyber bezpečnosti na vyššiu úroveň prijímaním a realizovaním dodatočných opatrení a projektov.

Podporené projekty môžu byť zamerané na dva typy aktivít:

  1. governance informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) a bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a zákonom o ITVS,
  2. riadenie aktív, hrozieb a rizík, t.j. inventarizácia aktív, klasifikácia a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a následným formalizovaným riadením identifikovaných rizík.     

 

Celková alokácia na výzvu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je 8 miliónov eur. Aktuálne je spustené 4. hodnotiace kolo výzvy so zostatkovou alokáciou 2,7 milióna eur.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete TU.

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.