Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 17. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Zhrnutie výstupov úradu tento týždeň poukazuje na rozhodovaciu prax úradu v rôznych oblastiach verejného obstarávania. Aj rada úradu vydala rozhodnutia, ktoré nájdete v prehľadnom týždenníku aktualít úradu. Metodické usmernenia vydané v uplynulom týždni sa zaoberali rôznym témam, napríklad problematikou stanovovania predpokladanej hodnoty zákazky, ak je ponuka v rámci prieskumu trhu predložená neplatcom DPH a povinnosti postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní vzhľadom na výšku PHZ.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.