Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 28. týždeň

Kategória: Aktuality

V pravidelnom prehľade výstupov úradu dnes prinášame rozhodnutia úradu, v ktorých sa dozviete rôzne nariadenia úradu, ako napríklad zrušenie verejné obstarávania na predmet nadlimitnej zákazky, odstránenie protiprávneho stavu alebo zamietnutie námietok. Predseda úradu zmenil právoplatné rozhodnutie úradu a jednému účastníkovi konania bola uložená pokuta. Odpovede na otázky od účastníkov procesu verejného obstarávania prinášajú metodické usmernenia.

Prehľad výstupov úradu v zjednodušenej forme nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie