Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 3. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V týždennom prehľade výstupov úradu nájdete informácie, ktoré úkony verejného obstarávateľa mali vplyv na verejné obstarávanie a akým spôsobom úrad nariadil odstrániť protiprávny stav.

V jednom rozhodnutí úradu sa dočítate aj o porušeniach princípov verejného obstarávania a to princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípu proporcionality a princípu transparentnosti. Metodické usmernenia približujú problematiku mimoriadne nízkej ponuky cez EKS, zadefinovanie registrovaného sociálneho podniku podľa zameranosti v súťažnej dokumentácii pri vyhradenej zákazke či možnosť použitia referencie vystavenej inému hospodárskemu subjektu.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.