Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 31. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO pripravil sumár aktivít úradu v 31. týždni. Z pohľadu rozhodovacej praxe vydal Odbor dohľadu mnoho rozhodnutí a predsedu úradu vydal jedno rozhodnutie o rozklade. Metodické usmernenia sa zaoberajú problematikou preukazovania osobného postavenia, alternatívneho postupu vyhodnocovania ponúk a aj žiadosťou o vysvetlenie súťažných podkladov.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie