Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 32. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V týždňovom prehľade výstupov úradu nájdete v zjednodušenej forme súhrnné informácie o dohľadovej a metodickej činnosti úradu. V prehľade sú dostupné informácie k rozhodnutiam o konaniach, ktoré úrad zastavil alebo v ktorých úrad rozhodol o porušení princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní. Rozhodnutie o uložení pokuty vydal aj legislatívno-právny odbor.

Zaujímavé sú aj metodické usmernenia, ktoré sa zaoberajú napr. zákazkami pri obstarávaní projektových dokumentácií, identifikáciou konfliktu záujmov, ale aj témou ekologických vozidiel.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.