Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 35. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov úradu za 35. týždeň ponúka prehľad rozhodnutí vydaných Odborom dohľadu, predsedom úradu, ako aj jedno metodické usmernenie. Predmetné rozhodnutia sa zaoberajú námietkami  navrhovateľa v zmysle ustanovení zákona o verejnom obstarávateľa a zmenou rozhodnutia úradu tak, aby sa odstránil protiprávny stav v prípade konkrétnej zákazky. Metodické usmernenie pojednáva o rokovaní o znížení zmluvnej ceny.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.