Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 37. týždeň

Kategória: Aktuality

Rozhodovaciu prax úradu Vám ponúkame v prehľadnej zjednodušenej forme aj tento týždeň v sumárnom dokumente. Nájdete v ňom niekoľko rozhodnutí úradu, ako aj rozhodnutie predsedu úradu, ktorým zmenil rozhodnutie úradu, nakoľko nezistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Metodické usmernenia sa zaoberajú problematikou využitia subdodávateľov v tendri, ako aj postupom pri potenciálnom konflikte záujmov či objasňujú postup verejného obstarávateľa pri aplikovaní záväzných právnych predpisov upravujúcich reštriktívne opatrenia s ohľadom na konanie Ruskej federácie.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.