Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 38. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Aj tento týždeň Vám prinášame všetky výstupy úradu z predchádzajúceho týždňa v jednom prehľadnom dokumente.

Mnohé z rozhodnutí úradu môžu napomôcť účastníkom procesu verejného obstarávania pri vyvarovaní sa chýb. Jedno rozhodnutie o uložení pokuty vydal aj legislatívno-právny odbor. Zároveň zverejňujeme aj rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu vzťahujúceho sa k rozhodnutiu Rady úradu. Metodické usmernenia priblížili napr. možnosť použitia postupu priameho rokovacieho konania na dodanie dodatočného tovaru alebo možnosť navýšenia zmluvnej ceny pred podpisom zmluvy na základe požiadavky uchádzača.

Zaujímavé zhrnutie výstupov v prehľadnej forme nájdete pravidelne na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.