Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 4. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prehľad rozhodovacej praxe v rozhodnutiach úradu, ktoré vydal odbor dohľadu, si prečítate na prvých stranách prehľadu výstupov úradu.

Predseda úradu vydal dve rozhodnutia, ktorými zastavil konania o preskúmaní právoplatného rozhodnutia úradu. Metodické usmernenia v minulom týždni riešili problematiku zverejnenia informácií o plánovanej zákazke pred vyhlásením verejného obstarávania a predĺženia lehoty na predkladanie ponúk v prípade chybného uverejnenia korigenda v TED-e.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.