Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 7. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu v zjednodušenej forme vo formáte týždenného prehľadu výstupov úradu prináša v skrátenej podobe rozhodnutie úradu o uložení pokuty účastníkovi konania, ktorý porušil zákon o verejnom obstarávaní a rozhodnutia úradu, ktorými úrad vyhovel námietkam navrhovateľa proti jeho vylúčeniu alebo nariadil kontrolovanému odstrániť protiprávny stav. Rada úradu rozhodla v dvoch prípadoch.

Či je možné predbežné nahradenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením v prípade zákazky s nízkou hodnotou, ako aj informácie o certifikácii systému na uskutočnenie elektronickej aukcie, sa dozviete z metodickej činnosti úradu.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.