Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán Programu Slovensko

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie bol uznesením vlády SR č. 641/2021 z 3. novembra 2021 určený ako jeden zo subjektov, ktorý bude vykonávať úlohy sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko v rámci programového obdobia 2021–2027.

Uvedené uznesenie zároveň uložilo podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie povinnosť poveriť riadením časti Programu Slovensko Úrad pre verejné obstarávanie.

Od roku 2020 ÚVO aktívne rozvíjal nový koncept sprostredkovateľského orgánu s MIRRI SR a MF SR, aby nastavil systém kontroly verejného obstarávania projektov financovaných z prostriedkov fondov EÚ na nové programové obdobie 2021-2027 na jednom mieste. Zámerom novej schémy kontroly je zjednodušenie, zrýchlenie a celkové zefektívnenie čerpania európskych finančných prostriedkov za súčasného zníženia chybovosti v kontrolách realizovaných sprostredkovateľským orgánom.

Po niekoľkomesačnom úsilí a vyjednávaní sa predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie v spolupráci s MIRRI SR podarilo nájsť kompromisné znenie zmluvy o vykonávaní úloh sprostredkovateľského orgánu tak, aby koncept Úradu pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľského orgánu bol realizovateľný, udržateľný, mal šancu napĺňať ciele Programu Slovensko a potenciál dosahovať spomenutú nižšiu chybovosť v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
„Uzatvorenie zmluvy o sprostredkovateľskom orgáne je však len prvým krokom – ÚVO čaká neľahká úloha vybudovať personálny a technický aparát, ktorý zvládne náročné úlohy delegované od MIRRI SR. Aj keď nebolo mojou víziou preberať túto agendu, rešpektujem rozhodnutie vlády SR a dúfam, že tento krok pomôže stabilizácii procesu kontroly verejného obstarávania, keďže táto ovplyvňuje aj čerpanie eurofondov. Očakávam predovšetkým odbornú komunikáciu s orgánom auditu a inými kontrolnými inštitúciami, čo je nevyhnutným predpokladom pre úspech konceptu ÚVO ako sprostredkovateľský orgán a zníženie chybovosti v oblasti verejného obstarávania,“ uviedol pri podpise predseda ÚVO Peter Kubovič.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.