Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil špecifickú príručku s názvom Verejné obstarávanie v oblasti vedy a výskumu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Veda a výskum má v našej spoločnosti významnú spoločenskú úlohu. Získanie korektných informácií z vedeckej a výskumnej činnosti pomáha pri prijímaní dôležitých rozhodnutí nielen vo verejnej politike, ale aj v osobnom živote každého človeka. Je taktiež dôležitým zdrojom pre podporu inovácií a dosahovaní konkurencieschopnosti v globálnej ekonomike.

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) si uvedomuje dôležitosť tejto oblasti a podporuje vedecké a výskumné inštitúcie na Slovensku, ktoré by mali mať vytvorený priestor a podmienky pre využitie ich potenciálu pre výskumné a vedecké činnosti.

„Oblasť vedy a výskumu vnímam ako veľmi špecifickú s nezastupiteľným miestom v našej spoločnosti, preto som rád, že úrad pripravil metodickú príručku venujúcu sa verejnému obstarávaniu v tejto oblasti, kde poukázal na vybrané postupy a nástroje vo verejnom obstarávaní, ktoré by mohli byť vhodné pre obstarávanie častokrát špecifických tovarov a služieb, ktoré sú pre vedu a výskum charakteristické,“ povedal predseda úradu Miroslav Hlivák.

„Vzdelávanie subjektov pôsobiacich vo verejnom obstarávaní považujem za jednu z najdôležitejších úloh úradu. Ako riaditeľ Odboru dohľadu sa snažím vnímať čo najširšie spektrum problémov jednotlivých verejných obstarávateľov v snahe čo najefektívnejšie a najkonštruktívnejšie prísť s ich riešením. Vedu a výskum vnímam ako dôležitú súčasť spoločenského diania a aj preto som rád, že pod mojím vedením bola vypracovaná špecifická príručka zaoberajúca sa verejným obstarávaním v oblasti vedy a výskumu, ktorá verím, že bude pomôckou pre verejných obstarávateľov participujúcich na týchto špecifických verejných obstarávaniach,“ povedal Tomáš Lepieš, riaditeľ Odboru dohľadu.

Touto cestou by sa chcel úrad poďakovať aj vybraným zástupcom inštitúcii, ktorí svojimi odbornými príspevkami obohatili túto príručku o ich pohľad na verejné obstarávanie v oblasti vedy a výskumu, a to pani prof. RNDr. Silvii Pastorekovej, DrSc., riaditeľke Biomedicínskeho centra SAV, prof. Ing. Jozefovi Gašparíkovi, PhD., vedúcemu Katedry technológie stavieb na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a vedúcemu Centra manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS) a pánovi Mgr. Martinovi Jakubekovi, vedúcemu Oddelenia vzdelávania inštitútu verejného obstarávania na úrade.

Verejné obstarávanie v oblasti vedy a výskumu na stiahnutie tu.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.