Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Usmernenie č. 2 k 58. výzve na biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Bratislava - 18. mája 2022 -  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo Usmernenie č. 2 k 58. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Cieľom Usmernenia č. 2 k 58. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je najmä:

1. zmena opisu podmienky, že žiadateľ má schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja v nadväznosti na stanovisko Centrálneho koordinačného orgánu;

2. aktualizácia opisu podmienky oprávnenosti z hľadiska VO na hlavnú aktivitu projektu;

3. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Znenie usmernenia a dokumenty ním dotknuté nájdete TU.

Zdroj: OPK ŽP

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.