Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Usmernenie č. 4 k 56. výzve na zhodnocovanie BRKO

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 3. mája 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo Usmernenie č. 4 k 56. výzve zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Cieľom Usmernenia č. 4 k 56. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je najmä:

  1. zmena podmienky Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu,
  2. úprava informácie o vyhodnotení hodnotiaceho kritéria 4.2 – Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu,
  3. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
  4. ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

 Znenie usmernenia a ním dotknuté dokumenty nájdete TU.

Zdroj: OPK ŽP

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie