Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Usmernenie k poskytnutiu dodatočného príspevku na výzvu budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 26. októbra 2022 - Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo Usmernenie SO č. 5 k poskytnutiu dodatočného príspevku podľa § 25a zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF.

MZ SR ako SO pre IROP vypracovalo toto usmernenie pre prijímateľov za účelom zníženia dopadov inflácie na realizované projekty. Usmernenie upravuje aplikáciu § 25a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF. Na základe analýzy sa v súlade s týmto usmernením uplatnenie dodatočného príspevku vzťahuje na jednu výzvu vyhlasovanú SO a to: kód výzvy IROP-PO2-SC21-2020-58 vyhlásenej 8. októbra 2020 za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Usmernenie SO MZ SR k dodatočnemu prispevku TU.

Priloha č. 1 Ziadost o poskytnutie dodatocneho prispevku TU.

Priloha č. 2 Dodatok k Zmluve o NFP dodatocny prispevok TU.

Zdroj: MIRRI SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.