Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Usmernenie k výzve na prípravu na triedený zber komunálnych odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. apríla 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo dňa 20. apríla 2022 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72  zameranej na prípravu na triedený zber komunálnych odpadov.

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

1. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“),
2. aktualizácia výzvy na Príručku k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty Operačného programu Kvalita životného prostredia na verziu 2.7,
3. zvýšenie alokácie výzvy,
4. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Znenie usmernenia a dokumenty dotknuté usmernením nájdete TU.

Zdroj: OPK ŽP

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.