Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO: Ďalší krok k zelenším nákupom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 12. februára 2021 - Vláda SR tento týždeň na rokovaní schválila návrh metodiky pre produktovú skupinu „Čistiace prostriedky a upratovacie služby,“ ktorú spoločne pripravili Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia a Úrad pre verejné obstarávanie.

Táto metodika je ďalším z prostriedkov na podporu rozvoja zeleného verejného obstarávania, strategického nástroja, prostredníctvom ktorého dochádza k vynakladaniu verejných finančných prostriedkov na obstaranie komodít so zohľadnením environmentálneho dopadu nakupovaných tovarov, služieb a stavebných prác.

Metodika obsahuje environmentálne charakteristiky pre čistiace prostriedky (technická špecifikácia opisu predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk vrátane spôsobov ich overovania), textilné príslušenstvo (technická špecifikácia opisu predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk vrátane spôsobov ich overovania) opatrenia a postupy environmentálneho manažérstva (technická špecifikácia opisu predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk vrátane spôsobov ich overovania), spotrebný tovar (technická špecifikácia opisu predmetu zákazky vrátane spôsobov ich overovania) a doložky o plnení zmluvy.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.