Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO opäť o situácii v stavebníctve

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len “úrad”) Jaroslav Lexa zastupoval úrad na konferencii Stretnutie lídrov slovenského stabebníctva, ktorá sa konala dňa 24.10.2022 v Bratislave za účasti zástupcov štátu, verejných obstarávateľov, komôr, zamestnávateľských zväzov a stavebných firiem. Jaroslav Lexa na dátach poukázal, že úrad urobil a robí maximum pre to, aby sa aj zákazky v stavebnom sektore mohli realizovať čo najrýchlejšie. 

Úrad totiž navrhol niekoľko zmien v zákone o verejnom obstarávaní a aktívny je aj v preventívnej činnosti- verejných obstarávateľov a trh usmerňuje početnými metodickými usmerneniami a školeniami. „ Na konferencii som objasnil štatistiku (pdf, 6 MB) , ktorá analyzuje dáta súťaží vyhlásených v rokoch 2018-2021. Na základe týchto dát sa ukázalo, že zákon o verejnom obstarávaní, ani samotný úrad nie je prekážkou pre úspešné a rýchle zrealizovanie zákaziek na stavebné práce. Podlimitné a nadlimitné zákazky na stavebné práce, ktoré boli vyhlásené v rokoch 2018-2020 a ktoré boli hradené zo štátneho rozpočtu, trvali v priemere 123 dní. To je čas od ich vyhlásenia až po uzavretie zmluvy. To znamená, že ak zákazka trvá dlhšie ako 4 mesiace, je potrebné sa na dôvody jej dlhšieho trvania pýtať u vyhlasovateľa súťaže, keďže  dôvody môžu vyplývať aj zo zložitosti danej zákazky," vysvetľuje Jaroslav Lexa.

 

Podpredseda úradu upozorňuje na kategóriu zákaziek na stavebné práce, ktoré boli hradené z eurofondov. Tento typ zákaziek trval v sledovanom období dlhšie kvôli zdĺhavému a komplikovanému systému kontroly, do ktorého patrili aj riadiace orgány. „Z analýzy dát vyplýva, že eurofondové zákazky na stavebné práce, ktoré boli vyhlásené v rokoch 2018-2020 trvali v priemere 265 dní. Teda asi dvakrát viac ako v prípade zákaziek hradených zo štátneho rozpočtu,” pokračuje Jaroslav Lexa.

Jaroslav Lexa vysvetľuje, že situácia sa mierne zlepšila v roku 2021, kedy vznikal tlak na potrebu vyčerpania peňazí z eurofondov určených na dané programové obdobie. Priemerná dĺžka zákaziek hradených z eurofondov v roku 2021 totiž trvala v priemere 150 dní. „O tom, že zákon a úrad nie je prekážkou v rýchlosti súťaží, svedčia aj dáta z roku 2021, ktoré sa týkajú súťaží na stavebné práce hradených zo štátneho rozpočtu. V priemere trvali 113 dní. Z dát vyplýva, že v 51% prípadov sa uzatvorila zmluva do 3 mesiacov, do 4 mesiacov sa ukončila súťaž v 68% prípadov a do pol roka sa ukončilo 85% súťaží,” hovorí Jaroslav Lexa, ktorý zdôrazňuje, že zákon o verejnom obstarávaní je upravený tak, aby vytváral podmienky pre rýchly proces súťaží. 

Jaroslav Lexa zdôraznil potrebu spolupráce štátu na viacerých úrovniach. „Úrad upravil zákon o verejnom obstarávaní tak, aby proces súťaží bol kratší a aby slúžil aj v zlých časoch. Zaslúžili sme sa o zjednodušenie systému kontroly eurofondových zákaziek. Vydali sme komplexnú metodiku v čase zvýšenia cien stavebných materiálov, pravidelne usmerňujeme trh aj našimi školeniami. Je však potrebné, aby aj ostatné zložky štátu flexibilne reagovali na nárasty cien či už v stavebníctve, alebo v kontexte cien energií. Rovnako je potrebné, aby samotní podnikatelia presne dokázali zdôvodniť nárasty svojich nákladov, aby boli preplácané v zmysle zákona o verejnom obstarávaní" pokračoval Jaroslav Lexa, ktorý zároveň vyzval verejných obstarávateľov, aj stavebné firmy, aby v záujme dodržania sociálneho zmieru používali ustanovenia zákona a zabezpečili úhradu faktúr aj pre subdodávateľov na najnižšom stupni dodávateľského reťazca, „Úrad robí maximum aj v týchto náročných časoch a vyzýva na konštruktívny prístup všetkých zainteresovaných,” uzavrel Jaroslav Lexa. 

Môžete si pozrieť video záznam z uvedenej konferencie, ako aj všetky informácie, ktoré na nej uviedol podpredseda úradu Jaroslav Lexa.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.