Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO pripravil podcast v dvoch častiach o súhrnných správach o zadaných zákazkách

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Témou nového podcastu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sú súhrnné správy o zadaných zákazkách.  Túto problematiku, rozdelenú pre jej rozsiahlosť na dve časti, približuje vedúci stáleho pracoviska úradu v Trenčíne Erik Mičian. Informácie v súhrnných správach podľa neho slúžia ÚVO na ľahšie získavanie a spracovanie releventných dát pri štatistickom a analytickom vyhodnocovaní, ako aj na zvýšenie transparentnosti pri nakladaní s verejnými financiami.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní zverejňovať súhrnné správy štvrťročne vo svojom profile na webe ÚVO, a to vyplnením elektronického formulára s údajmi o zadaných zákazkách. Povinnosť zverejňovania súhrnných správ v nejakej forme bola zavedená už v roku 2011. "Dôležitou zmenou pre súčasnú zákonnú povinnosť bola však novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa od 1. januára 2019 zaviedla povinnosť do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré verejní obstarávatelia uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka," informoval E. Mičian.  

 Cenný zdroj informácií

"Zverejnené súhrnné správy môžu byť tiež inšpiráciou a cenným zdrojom informácií pre verejných obstarávateľov pri ich plánovaní a prípravnej fáze konkrétnych verejných obstarávaní na podobné alebo príbuzné predmety zákazky," uviedol E. Mičian. Cez vyhľadávanie v súhrnných správach zverejnených v profile je podľa neho totiž možné zistiť napríklad informáciu o predpokladanej hodnote zákazky alebo informácie, ktoré iným verejným obstarávateľom môžu pomôcť bližšie špecifikovať ich predmet zákazky, potenciálnych dodávateľov alebo aj približnú cenu plánovanej zákazky, resp. nákupu.

Štyri typy súhrnných správ

Zákon o verejnom obstarávaní rozlišuje štyri typy súhrnných správ. Vedomosť o existencii týchto typov súhrnných správ môže verejným obstarávateľom následne v praxi pomôcť pri výbere správneho formuláru a zverejňovaní konkrétnych súhrnných správ. Jeden typ súhrnných správ sa týka zákaziek s cenami nad tisíc eur, ktoré verejní obstarávatelia uzavreli za štvrťrok a na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, a to do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.

Pri zákazkách zadaných cez Elektronický kontraktačný systém sú verejní obstarávatelia povinní zverejniť štvrťročne súhrnné správy o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 eur. V prípade zákaziek s nízkou hodnotou je potrebné zverejniť v profile súhrnnú správu do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka a pri podlimitných koncesiách tiež platí povinnosť zverejňovať štvrťročne v profile príslušnú súhrnnú správu.

Povinnosť zdriadiť profil

Verejní obstarávatelia sa podľa E. Mičiana v praxi často pýtajú, či nestačí len zverejniť súhrnnú správu na svojej webovej stránke alebo len poslať súhrnnú správu na úrad mailom. "Avšak tak ako som uviedol, je potrebné, aby verejný obstarávateľ, prípadne obstarávateľ odoslal elektronický formulár nachádzajúci sa v ISZÚ (Informačný systém Zber údajov), ktorý sa následne zverejní v jeho profile. To priamo vychádza aj z ustanovenia § 148 ods. 3 zákona, v ktorom sa uvádza, že osobitnou časťou vestníka je elektronické úložisko, na ktorom sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zriadiť profil, v ktorom uverejňujú informácie a dokumenty," priblížil E. Mičian. Nestačí tak podľa jeho slov zverejniť ako "PDF súbor" v dokumentoch verejného obstarávateľa ako sa občas nesprávne interpretuje zákon o verejnom obstarávaní.

Odbor stálych pracovísk na ÚVO aktuálne organizuje k téme súhrnných správ aj školenia, ktorých termíny nájdete na:  https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=836"V prípade otázok k súhrnným správam, resp. k zákonu o verejnom obstarávaní vôbec neváhajte kontaktovať  príslušné stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie,"dodal E. Mičian. 

Obe časti podcastu si môžete vypočuť na:

https://media.uvo.gov.sk/audio/uvo_podcast_suhrnne_spravy_1_cast.mp3
https://media.uvo.gov.sk/audio/uvo_podcast_suhrnne_spravy_2_cast.mp3

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.